LXVI sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o zgłoszonych w 2023 roku żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia renty planistycznej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr LXVI/1875/23),
5.2. uchwały budżetowej na 2024 rok (projekt Nr LXVI/1876/23),
5.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXVI/1877/23),
5.4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Czajkowskiego 38 w Krośnie (projekt Nr LXVI/1878/23),
5.5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie" (projekt Nr LXVI/1879/23),
5.6. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LXVI/1880/23),
5.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXVI/1881/23),
5.8. ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt Nr LXVI/1882/23),
5.9. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 (projekt Nr LXVI/1883/23),
5.10. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 (projekt Nr LXVI/1884/23),
5.11. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (projekt Nr LXVI/1885/23),
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Krośnieńskiemu realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Krosno z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (projekt Nr LXVI/1886/23),
5.13. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2023 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LXVI/1887/23),
5.14. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Programu "Krośnieńska Karta Mieszkańca" (projekt Nr LXVI/1888/23),
5.15. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr LXVI/1889/23),
5.16. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr LXVI/1890/23),
5.17. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LXVI/1891/23),
5.18. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LXVI/1892/23),
5.19. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Krosna (projekt Nr LXVI/1893/23),
5.20. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna na 2024 rok (projekt Nr LXVI/1894/23),
5.21. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krosna na rok 2024 (projekt Nr LXVI/1895/23),
5.22. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Krosna na rok 2024 (projekt Nr LXVI/1896/23).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie LXVI sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.