XCII sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
5. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2024 rok /druk nr 489/,
b) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2024 - 2032 /druk nr 490/,
c) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" /druk nr 491/,
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.