LIII sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie uwag do protokołu z LII sesji z dnia 29 grudnia 2023 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia programu osłonowego pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Haczów;
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Haczów;
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Rymanów;
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne;
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Krościenko Wyżne;
g) wyrażenia zgody na oddanie w najem części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tego lokalu;
h) wyrażenia zgody na oddanie w najem części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tego lokalu;
i) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Krościenko Wyżne prawa własności nieruchomości gruntowej;
j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
8. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.