XCV sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XCIV sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta.
7. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Jaśliska.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Klubu Senior+ w Jaśliskach za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Jaśliska za 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2024 rok.
b) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Posada Jaśliska
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Jaśliska
d) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaśliska w 2024 roku"
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Jaśliska
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
15. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.