LXIX sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2023 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
6. Informacja z realizacji Budżetu Obywatelskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
7.1. uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2024 - 2027 (projekt Nr LXIX/1952/24),
7.2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LXIX/1953/24),
7.3. zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis (projekt Nr LXIX/1954/24),
7.4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Krosna (projekt Nr LXIX/1955/24),
7.5. ustanowienia pomników przyrody (projekt Nr LXIX/1956/24),
7.6. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2024" (projekt Nr LXIX/1957/24),
7.7. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
7.7.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIX/1958/24),
7.7.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIX/1959/24),
7.7.3. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIX/1960/24),
7.7.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIX/1961/24),
7.7.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIX/1962/24),
7.7.6. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIX/1963/24),
7.7.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIX/1964/24),
7.7.8. zamiany nieruchomości (projekt Nr LXIX/1965/24),
7.7.9. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr LXIX/1966/24),
7.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie" (projekt Nr LXIX/1967/24),
7.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie" (projekt Nr LXIX/1968/24),
7.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Świadczenie usługi szkoleniowej i wdrożeniowej oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Generatora eNGO" (projekt Nr LXIX/1969/24),
7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie - budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej" (projekt Nr LXIX/1970/24),
7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie - etap II" (projekt Nr LXIX/1971/24),
7.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie" (projekt Nr LXIX/1972/24),
7.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2" (projekt Nr LXIX/1973/24),
7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie" (projekt Nr LXIX/1974/24),
7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie" (projekt Nr LXIX/1975/24),
7.17. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (projekt Nr LXIX/1976/24),
7.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LXIX/1977/24),
7.19. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (projekt Nr LXIX/1978/24).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie LXIX sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.