LXX sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli wybranych Wydziałów pod kątem przestrzegania praw pracowniczych (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr LXX/1982/23).
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2024-2027 (projekt Nr LXX/1983/24),
5.2. uchwalenia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców miasta Krosna powyżej 65 roku życia na lata 2024-2026 (projekt Nr LXX/1984/24),
5.3. przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (projekt Nr LXX/1985/24),
5.4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (projekt Nr LXX/1986/24),
5.5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (projekt Nr LXX/1987/24),
5.6. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
5.6.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXX/1988/24),
5.6.2. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LXX/1989/24),
5.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania" (projekt Nr LXX/1990/24),
5.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5)" (projekt Nr LXX/1991/24),
5.9. udzielenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr LXX/1992/24),
5.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie" (projekt Nr LXX/1993/24),
5.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na użytkowanie części działki o nr ewid. 1666, stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi (projekt Nr LXX/1994/24),
5.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LXX/1995/24),
5.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta Krosna powyżej 65 roku życia" (projekt Nr LXX/1996/24),
5.14. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (projekt Nr LXX/1997/24),
5.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LXX/1998/24).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie LXX sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.