LXXXV sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla"
b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Krośnie
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dukla
d) przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla w roku 2024
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok
6. Oświadczenia i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.