Na dzisiejszej (26 września) nadzwyczajnej sesji, radni Rady Gminy Miejsce Piastowe przyjęli kolejne stanowisko w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28.
Pełna treść stanowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe

W związku z projektem stanowiska Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego informuję, że Rada Gminy Miejsce Piastowe udziela poparcia dla stanowiska wypracowanego przez gminy Powiatu Krośnieńskiego, proponującego wprowadzenie tzw. wariantu samorządowego. Wypracowany wariant jest zgodny z koncepcją zaproponowaną przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe w stanowisku z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz Radę Gminy Miejsce Piastowe w stanowisku z dnia 22 czerwca 2022 r. Wariant ten łączy w sobie elementy wariantów W1, W4 i W6 wraz z łącznikami pomiędzy nimi. Początkowy przebieg obwodnicy pokrywa się z wariantem W4 na odcinku od ,początku opracowania" do miejsca wpięcia projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego do drogi ekspresowej S19, za pomocą skrzyżowania z drogą krajową DK28. W następnej kolejności obwodnica połączyłaby się z Wariantem W1, z uwzględnieniem ominięcia ostatniego domu w miejscowości Widacz, który w obecnym przebiegu wariantu W1 został odcięty od reszty miejscowości. W końcu wariant samorządowy obwodnicy połączyłby się z punktem łączącym warianty W5 i W6 i jego dalszy przebieg byłby zgodny z wariantem W6. Jednocześnie powinien uwzględniać wydłużenie obwodnicy za przejazd kolejowy w Pisarowcach.

Pominięcie wariantu W5, a także w początkowym przebiegu wariantu W6 oraz przyjęcie do realizacji, wariantu samorządowego jest najbardziej korzystne pod względem społeczno-ekonomicznym. Wariant ten omija gęstą sieć zabudowy w Gminie Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne oraz pozwała na wyprowadzenie ruchu tranzytowego i lokalnego poza centrum Miejsca Piastowego, co powinno być głównym założeniem projektowanej obwodnicy. Uwzględnia również połączenie obwodnicy, poprzez łącznik z DK28, z drogą ekspresową S19, na czym bardzo zależy Gminie Miejsce Piastowe.

Niekorzystne oddziaływanie wariantu W5, w szczególności uderza w miejscowość Zalesie, gdzie przebieg obwodnicy zaplanowano pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową i zakładami pracy. Jego realizacja wiązałaby się z wyburzeniem kilku budynków mieszkalnych, degradacją środowiska naturalnego oraz wycięciem dużej części lasu z drzewami liczącymi ponad sto lat.

Wariant W6 na odcinku od początku opracowania do punktu połączenia się z wariantem W5 również jest niekorzystny, ponieważ nie rozwiązuje problemu nadmiernego natężenia ruchu na rondzie w Miejscu Piastowym. Z uwagi na znaczną odległość od Miejsca Piastowego obwodnica wybudowana według tej koncepcji nie przejęłaby ruchu, który obecnie paraliżuje centrum Miejsca Piastowego.
Mając powyższe na uwadze ponownie wnioskujemy o wzięcie pod uwagę naszego stanowiska w sprawie wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28.


Stanowisko radnych ma trafić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółki MPRB w Krakowie.

Ankieta

Czy powinien zostać uwzględniony projekt przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego zaproponowany przez Radę Gminy w przyjętym stanowisku?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety


~Gość

27-09-2022 20:58 15 11

Przedstawione rozwiązanie jest najbardziej rozsądne z dotąd omawianych. Rozwiązuje problem rąda w M Piastowym, nie powoduje degradacji środowiska niszcząc stary las ,nie doprowadza do wyburzeń domów na które ludzie musieli ciężko zapracować. Takie rozwiązanie będzie służyć wszystkim a nie tylko miastu.
Odpowiedz

~Zainteresowany

27-09-2022 06:48 16 12

A jak będzie się nazywał nowy planowany zjazd na S19 - Miejsce Piastowe Kolonia? Czy może Miejsce Piastowe Ego?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.