Poseł Stefan Krajewski (PSL) zwrócił się z interpelacją do prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku pieniężnego do emerytur i rent dla osób pełniących funkcję sołtysa. Jaką otrzymał odpowiedź? Weź udział w naszej ankiecie.
Poseł Stefan Krajewski w interpelacji do premiera Mateusza Morawickiego napisał, że pochodząca z wyboru funkcja sołtysa wskazuje na wyjątkowe zaufanie, którym sołtysi są darzeni przez lokalną społeczność.

- Ludzie ci potrafią wysłuchać, zachęcić wspólnotę do aktywności, zainicjować potrzebne ogółowi działania. Są często pierwszymi osobami, do których swoje kroki kierują z problemami i dylematami mieszkańcy wsi. Ich zaangażowanie wymaga cierpliwości, energii oraz czasu. Dziwi zatem opieszałość, z jaką rząd wprowadza przygotowaną już w 2006 roku nowelizację ustawy o dodatku pieniężnym do emerytur i rent dla osób pełniących funkcję sołtysa. Choć jest ona pełniona społecznie, to stosowny dodatek do rent i emerytur stanowiłby właściwe docenienie pracy sołtysów - napisał poseł.

Zwrócił się też z pytaniem, kiedy przyjęta zostanie ustawa o dodatku pieniężnym do emerytur i rent dla osób pełniących funkcję sołtysa?

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaznaczyła, że emerytury wypłacane z systemu powszechnego mają charakter indywidualny, a ich wysokość jest ustalana na podstawie wkładu wniesionego w postaci składek. Im bardziej ubezpieczony partycypował w tworzeniu dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym większym stopniu ma on prawo z nich korzystać w postaci emerytury lub renty.

Awantura na zebraniu wiejskim w Draganowej. Mieszkańcy odwołali sołtysa
Przyznanie dodatkowego świadczenia do emerytury, które nie wynika z wniesionego przez ubezpieczonego wkładu w postaci opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie znajduje zatem uzasadnienia w konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych.

Funkcjonujące w przeszłości w powszechnym systemie emerytalnym tzw. dodatki branżowe do emerytur i rent z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a przyznawane do dnia 15 listopada 1991 r., zostały po tej dacie zniesione. Obecnie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wypłacane jedynie dwa rodzaje dodatków - dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek dla sierot zupełnych.

Złoty jubileusz sołtysa z Przybówki
- Pełnienie funkcji sołtysa nie mieści się w przewidzianych przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyk ubezpieczeniowych, które obejmują przede wszystkim utratę możliwości osiągania dochodów z pracy wskutek starości lub niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia. Wprowadzanie dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, nie zaprzeczając oczywiście niezwykle ważnej społecznej roli, jaką pełną sołtysi, doprowadziłoby w konsekwencji do wypaczenia samej idei pracy społecznej - napisała w odpowiedzi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ankieta

Czy sołtysi powinni otrzymywać dodatek do rent i emerytur?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety


~SOMGORSI

02-12-2022 11:37 2 4

Jeżeli jest społecznikiem to przepraszam bardzo ale nie powinien dostawać za to kasy. Sam się na to godzi. Nie mówię , że wszyscy są tacy broń Boże , ale pomyśl ilu mogło by być takich za wynagrodzenie.
Odpowiedz

~Krzysztof

01-12-2022 08:48 4 1

Czy sołtys o którym piszesz został nominowany? Czy zgłosił się na ochotnika? Czy został wybrany przez mieszkańców?
O ile to prawda, to zawsze istnieje prawo odwołania sołtysa , można złożyć skargę na działalność sołtysa itp.
Nie można jednak jednym przypadkiem wystawiać negatywnej oceny dobrze rozumiejącym i wykonującym swą służbę sołtysom.
Tam, gdzie społeczeństwo jest aktywne i czynnie uczestniczy w życiu swej miejscowości, nie ma mowy o takich przypadkach. Pozdrawiam.
Odpowiedz

~SOMGORSI

30-11-2022 22:38 3 6

Krzysztof czy ty przypadkiem nie jesteś sołtysem? U nas nie wymienię gdzie sołtysa widziałem raz na zdjęciu w internecie. Gostek nawet na swojej posesji nie umieścił tabliczki z napisem sołtys. Zero zainteresowania problemami mieszkańców, a ty chcesz takim ludziom pensje. Nikt ich nie zmusza do bycia sołtysem.
Odpowiedz

~Krzysztof

30-11-2022 19:01 3 3

Sołtys jest społecznikiem, ale nie za swoje pieniądze! Jakiekolwiek diety są jedynie rekompensatą za utracony czas i wydatki związane z pełnieniem funkcji sołtysa, które pokrywane są z budżetu rodzinnego. Zasadne byłoby, aby wprowadzić ustawowe wynagrodzenia przyznawane sołtysom i te miałyby wpływ na wypracowanie świadczeń emerytalnych.
Dodatek? Jestem na TAK!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.