Jeśli posiadasz choćby jedną kurę musisz dokonać jej rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin mija 6 kwietnia bieżącego roku.
Zgodnie z ustawą z 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy właściciel drobiu jest zobowiązany do rejestracji tzw. zakładu drobiu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na zgłoszenie upływa trzy miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli 6 kwietnia br.

Obowiązkiem rejestracji objęty został chów podwórkowy czy przyzagrodowy, niezależnie od ilości. Oznacza to, że posiadając nawet jedną kurę trzeba zgłosić "zakład drobiu". Do komputerowej bazy wprowadzona zostanie liczba posiadanych ptaków lub jaj wylęgowych. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby ptaków i jaj zależy z kolei zgłosić w ciągu 7 dni.

Ustawa wymienia następujące gatunki drobiu: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r., konieczna jest rejestracja zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta. Prowadzenie rejestru ma ogromne znaczenie, szczególnie z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy, która stanowi poważne zagrożenie dla ptaków.

rejestracja kur i drobiu

Środowisko rolnicze wezwało do zmiany absurdalnych przepisów. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o pilną interwencję.

- Osoby utrzymujące drób przyzagrodowo powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji zakładu drobiu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie obowiązku rejestracji "zakładu drobiu" niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne (...) Zwolnienie osób utrzymujących drób przyzagrodowo z tego obowiązku jest uzasadnione ze względu na fakt, że utrzymywanie drobiu w małych ilościach we własnych gospodarstwach rolnych czy przy domostwach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego. Takie działania pozwolą na uwolnienie rolników od dodatkowych obciążeń administracyjnych i pozwolą skupić się na głównych działaniach związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw - czytamy na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Pożar ciężarówki z drobiem w Woli Komborskiej
Jest szansa na zmianę przepisów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pytanie portalu topagrar.pl poinformowało, że prowadzi prace związane ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji zakładów drobiu w zakresie odstępstwa od rejestracji niektórych podmiotów utrzymujących ptactwo.

[AKTUALIZACJA]


W piątek 17 lutego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że osoba, która przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie zwolniona z obowiązku rejestracji. Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów zaleca powstrzymanie się od rejestracji drobiu.

Ankieta

Jak często jesz drób?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety