UP Sanok
Hyundai

CKU

MZSP

Budowlanka

Starostwo

Mechanik Krosno

Naftówka

"Świetliste bartery, wilgotne koalicje" - wystawa w BWA

-

Biuro Wystaw Artystycznych

Portiusa 4, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, zaprasza na wystawę Magdaleny Lazar „Świetliste bartery, wilgotne koalicje”. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 maja 2024 r. (sobota) o godzinie 18:00 w BWA Krosno, ul. Portiusa 4. Ekspozycję będzie można oglądać do 2 czerwca 2024 r.

Wystawa Magdaleny Lazar znalazła się wśród inicjatyw wybranych do realizacji, w ramach Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024.

„Świetliste bartery, wilgotne koalicje” to solowa wystawa Magdaleny Lazar. Artystka eksploruje tematykę relacji międzygatunkowych w skali mikro i makro, tworząc obiekty oraz prace wideo, które są wariacjami na temat związków nieantagonistycznych. Związki tego typu, w których żadna ze stron nie jest podmiotem dominującym, stanowią dla Magdaleny Lazar punkt odniesienia dla refleksji nad możliwymi realiami postantropocenu. Podłoże teoretyczne tej refleksji to przede wszystkim koncepcja odzyskiwania ciała zaproponowana przez Silvię Federici oraz postulaty Rosi Braidotti, zdaniem której konieczne jest utworzenie nowych, inkluzywnych form współpracy między ludzkimi i nie-ludzkimi podmiotami zamieszkującymi Ziemię.

W swoich pracach Magdalena Lazar konstruuje wizje form oporu przeciwko wyzyskowi systemu kapitalistycznego – od negacji pieniądza jako czynnika warunkującego wszelkie mechanizmy, przez halucynacje jako możliwość wymknięcia się logice zakładającej ciągłą gotowość do pracy, aż po pakt mykologiczny, który stanowi przeciwwagę dla praktyk zawłaszczania ciała w systemie opartym na przymusie nieustannej reprodukcji siły roboczej.

Pragnienie redefinicji związków między poszczególnymi bytami oraz wypracowania nowych form współpracy między ludzkimi i nie-ludzkimi podmiotami wybrzmiewa również na poziomie koncepcji aranżacji wystawy. Aranżacja opiera się bowiem na włączeniu w przestrzeń ekspozycji elementów takich jak sufit czy przejścia między salami, które potraktowane zostaną jako przestrzenie warte eksploracji. Zwrócenie uwagi na te z pozoru „drugorzędne”, „neutralne” elementy pozwala podkreślić konieczność poszerzenia pola naszej optyki i włączenia w obręb refleksji tego, co, choć może wydawać się mniej znaczące, w istocie stanowi równorzędny komponent rzeczywistości.


 

"Świetliste bartery, wilgotne koalicje" - wystawa w BWA

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl