UP Sanok
Fiat

Starostwo

Mechanik Krosno

Budowlanka

CKU

Naftówka

MZSP

III sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska

Wstęp wolny

III sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku o godzinie 16:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
5. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2024 rok /druk nr 9/,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2024–2032/druk nr 10/,
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
8. Zamknięcie sesji.

 

III sesja Rady Gminy Jaśliska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl